Behörighet badrum & våtrum Täby

Garanti På Badrumsrenoveringen

Självklart har du hela 10års garanti på arbetet vi utför.
Du får även ett godkänt kvalitétsdokument som visar att badrummet är renoverat på ett korrekt sätt.